Video’s

Onder deze knop zijn drie delen opgenomen van de publicatie Leren door praten over eigen leesbelevingen. Over het gebruik van leesfragmenten en video-opnames.

  1. Vormen van praten over gezamenlijk gelezen literatuur
  2. De opzet en de voorbereidingen voor de video opnames van groepsgesprekken op het Vox College
  3. Het gebruik van video-opnames van groepsgesprekken in de les